Unsere Büros bleiben 2021 an folgenden Tagen geschlossen:

Mai
13.05. – Auffahrt
24.05. – Pfingsten

Juni
03.06. – Fronleichnam (Büro Solothurn)

September
13.09. – Knabenschiessen (Büro Zürich nachmittags)
30.09. – St. Ursen Tag (Büro Solothurn)

November
01.11. – Allerheiligen (Büro Solothurn)

Dezember/Januar
20.12. – 31.12.2021 Weihnachten/Neujahr (Betriebsferien, 2 Wochen)